MacMinds - great minds think different

Navigatie

Zoeken

Inloggegevens

Je bent niet ingelogd.


  • Forum
  •  » Web
  •  » Rechten van een programmeur

#1 04-02-2014 22:04

Grisolda
@ Leeuwarden
Geregistreerd: 18-11-2006
Website

Rechten van een programmeur

Voor een client heb ik een programmeur ingehuurd die gebruik heeft gemaakt van Drupal.
Gezien het project verre van soepel is verlopen heb ik de samenwerking na de afronding verbroken. Nu echter wenst de programmeur de Admin en database toegang niet over te dragen (user/pass). In zijn algemene voorwaarden wordt wel gesteld dat alles wat hij programmeert auteursrechtelijk is beschermd, maar ik vraag me af in hoeverre dit geld bij een Open Source platform als Drupal. In de licensing FAQ, staat het volgende te lezen:

---------------------------------
8: If I write a module or theme, do I have to give it away to everyone?

No. The GPL requires that if you make a derivative work of Drupal and distribute it to someone else, you must provide that person with the source code under the terms of the GPL so that they may modify and redistribute it under the terms of the GPL as well. However, you are under no obligation to distribute the code to anyone else. If you do not distribute the code but use it only within your organization, then you are not required to distribute it to anyone at all.

However, if your module is of general use then it is often a good idea to contribute it back to the community anyway. You can get feedback, bug reports, and new feature patches from others who find it useful.
---------------------------------

In hoeverre staat source code in het bovenstaande gelijk aan Admin toegangsrechten?
Nu vraag ik me af of algemene voorwaarden de Drupal GPL kunnen/mogen overrulen? Oftewel, mag dit zomaar?

Thanks!

Offline

 

#2 04-02-2014 23:20

HSL
Beheerder
@ Amsterdam
Geregistreerd: 30-07-2006
Website

Re: Rechten van een programmeur

Draait de database bij de programmeur, of bij een hostingprovider?
Als dat laatste het geval is, zorg ervoor dat de programmeur niet meer bij de database kan en pas de gegevens aan in de database.

Hoe het juridisch zit is lastig, de database van drupal zal gewoon redelijk standaard zijn, daar zal hij niet zoveel aan aangepast hebben. De database is ook geen eigendom van iemand, als hij speciale modules zelf heeft gemaakt dan zal daar iets van auteursrecht op zitten. Maar dan nog steeds, als hij in eerste instantie niets van een licentie heeft afgesproken dan weet ik niet hoeveel recht hij heeft het nu niet over te dragen.

Offline

 

#3 05-02-2014 20:55

Julian
Geregistreerd: 18-09-2006

Re: Rechten van een programmeur

Disclaimer: ik ben geen jurist.

Wat de programmeur heeft geprogrammeerd heeft volgens mij helemaal niets te maken met admin- en databasetoegang.

Dat er in zijn algemene voorwaarden staat dat zijn code auteursrechtelijk beschermd is (wat op zichzelf trouwens heel normaal is) geeft hem volgens mij dus niet het recht om te weigeren die gegevens over te dragen. Maar: stond er in jullie contract dat hij bij beindiging wél de gegevens zou moeten overdragen?

Offline

 

#4 06-02-2014 22:29

Grisolda
@ Leeuwarden
Geregistreerd: 18-11-2006
Website

Re: Rechten van een programmeur

Bedankt voor de reacties,

De site draait binnen mijn eigen resellerpakket waartoe ik ook de toegang heb. Het database wachtwoord en FTP zijn inmiddels gewijzigd, maar de adminrechten tot het CMS heb ik niet. Wel heb ik een door hem aangemaakte user/pass om content te kunnen editen. Voor een nieuwe programmeur een onhandig begin om verder te bouwen aan de site lijkt me. Nu kan een nieuwe programmeur de boel waarschijnlijk uiteindelijk wel op de rit krijgen, maar ik zou dit graag netjes willen afhandelen. Ik vraag me simpelweg af of iemand deze toegang voor zichzelf mag behouden terwijl er voor betaald is en het systeem waar hij de site/CMS op heeft gebaseerd open source is...

In zijn voorwaarden is de volgende passage relevant:

Artikel 5 | Gebruik en licentie
1.
Wanneer de opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met xxx, verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik van het product voor zover dit betreft het recht van openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkomstig de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft de licentieverlening beperkt tot dat gebruik van het product, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden. Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan xxx bekend te zijn gemaakt.
2.
De opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van xxx niet gerechtigd het product ruimer of op andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve product, heeft xxx recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn rechten van tenminste drie maal de overeengekomen prijs, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van xxx een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen.

Offline

 

#5 16-02-2014 12:31

Merkava
@ Vught
Geregistreerd: 05-01-2007

Re: Rechten van een programmeur

Je kunt je afvragen of rechten ontlenen aan een site 'bouwen' op basis van een open source pakket juridisch wel stand houd.
Je zou kunnen roepen dat hij niks gebouwd heeft, slechts de vormgeving heeft geimplementeerd.
Database lijkt mij sowieso lastig omdat ik vermoed dat met Drupal gelijk een databse opzet meekomt. Databse rechten gaat over de inhoud van de databse en of een geheel eigen ontwikkelde opzet van de database.
Roepen dat je databse recht hebt is dus imho ook niet van toepassing.

Verder, als jij in de database kunt dan is daar door een programmeur wel een nieuw admin password in te stellen.

Andere optie die misschien ook nog mogelijk is, Zet een nieuwe installatie op. Zou me zo voor kunnen stellen dat Drupal wel eens een import export functie heeft.

Moet trouwens wel lachen om die algemene voorwaarden.
Als ik op een site van iemand een heel verhaal voorwaarden en disclaimers tegenkom dan haak ik al af.

Al gekeken op de site van Arnoud Engelfriet of die daar iets over geschreven heeft.

Laatst bewerkt door Merkava (16-02-2014 12:32)


De waarheid verzin je niet.

Offline

 

#6 16-02-2014 13:10

Pieterr
@ Eindhoven
Geregistreerd: 08-06-2008

Re: Rechten van een programmeur

Bob is ondertussen ook druk bezig op het Drupal forum: https://drupal.org/node/2188835

Offline

 
  • Forum
  •  » Web
  •  » Rechten van een programmeur

Forum voettekst

MacMinds v 1.05 Powered by PunBB